ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ \ PΕΤS

Σε αυτήν την ενότητα θα σας παρουσιάσω τα κατοικίδια μου, θα σας περιγράψω τις ανάγκες τους για διαμονή, διατροφή, υγεία και τεχνικές αναπαραγωγής.